Nicolas Grenier / Stasis/Turmoil; New Order/Previous Attempts. 2016

< BACK  |  INDEX  |  NEXT >

STASIS / TURMOIL; NEW ORDER / PREVIOUS ATTEMPTS
2017. OIL AND ACRYLIC ON CANVAS, 36" x 36" (91 X 91CM)